: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


KG รุ่นเพิ่มแรงสั่นแนวดิ่ง /
KG รุ่นเพิ่มแรงสั่นแนวดิ่ง

KG Series

     รุ่น KG ตอบสนองความต้องการของตลาด สำหรับการกรองที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น รุ่น KG ร่อนได้เร็วกว่ารุ่นKF 2-4 เท่า ตลอดจน โครงสร้างที่แข็งแรง ระดับเสียงจะลดลง 10% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานของมอเตอร์ยังคงเหมือนเดิม ปรับปรุงความแม่นยำ ความถี่เหมือนเดิม แต่แรงสั่นได้ 2 เท่า